Persoonlijke Ontwikkeling en Omzetverbetering voor zzpers

Motivatie en belonen

Doelstelling
De juiste keuzes kunnen maken in het bepalen van de wijze waarop je Sales wilt belonen.

Inleiding
In de aansturing en beloning van sales is het goed om te zoeken naar mix van instrumenten. Inmiddels is uit onderzoek allang duidelijk dat niet alleen geld een belangrijke stimulans is voor mensen om te werken. Gemotiveerd je werk doen, heeft met veel meer factoren te maken, dan met geld alleen. Om naar motivatie te kijken (en dus naar hoe je gedrag van mensen kunt beïnvloeden), kun je onderscheid maken tussen:
- intrinsieke motivatie: uit zichzelf, zonder tussenpersoon of buiten de persoon gelegen (belonende) factor.
- excentrieke motivatie: de bron van het handelen bestaat uit factoren die buiten de persoon liggen.
Voor salesmensen kun je op basis van deze dimensies verschillende beloningsinstrumenten inzetten.

BijlageGrootte
0906 Motivatie en belonen.pdf58.37 KB


Zelf opdrachten doen?

Wil je je inschrijven?

Of bel naar 023 - 547 1995

Wie begeleidt mij?

©2013 Forces To Explore. Alle rechten voorbehouden - Algemene voorwaarden